Колектив кафедриКРИВЕЦЬКИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 

Завідувач кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича,

доктор медичних наук, професор 


Енциклопедія сучасної України

Професор Кривецький В.В. (до 50 річчя з дня народження)

Завідувач кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича, БДМУ, д.мед.н., професор Кривецький В.В.


Народився 19 березня 1966 р. в с.м.т. Ясіня, Рахівського району, Закарпатської області.  

В 1983 році закінчив на відмінно Ясінянську середню школу. Любов до знань і бажання допомагати людям привели до Чернівецького державного медичного інституту, який закінчив з відзнакою у 1992 році.

Розпочаті наукові дослідження в студентські роки і відмінне навчання дали змогу вченій раді Чернівецького медичного інституту рекомендувати на наукову роботу.

В студентські роки за відмінне навчання і громадську роботу заносився на дошку пошани Чернівецького медичного інституту.

За фахом лікар-хірург. Працював асистентом (1992-2000), доцентом (2000-2010) на кафедрі анатомії людини.

З вересня 2010 професор кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича. 

Кандидатська дисертація «Розвиток та становлення топографії ділянки колінного суглоба в ранньому онтогенезі людини.»

Спеціальність 14.03.01 – нормальна анатомія. Дата офіційного захисту 19 грудня 1996 року.

Науковий керівник Заслужений дiяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор В.М. Круцяк,  та доктор медичних наук, професор І.М. Рубленик. 

Докторська дисертація. “Розвиток та становлення топографії хребтового стовпа в ранньому періоді онтогенезу людини”.

Дата офіційного захисту 06 листопада 2008 року.

Науковий консультант: Бобрик Іван Іванович, член-кореспондент АПН України,

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України,

доктор медичних наук, професор.

Установа, де відбувся захист: Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця.

Член Вченої ради університету, член вченої ради медичного факультету № 2,

а також член наукової комісії та ЦМК  університету.

Заступник головного редактора журналу "Буковинський медичний высник".

Член редакційної ради наукового фахового видання України – “Клінічна анатомія та оперативна хірургія”. 

Місце роботи та посада:  Завідувач кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича (2014) Вищого державного навчального закладу «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці)

Досвід професійної діяльності:

асистент (1992-2000), доцент (2000-2009), професор (2010),

завідувач кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці) з 2014 року;

голова ПМК (предметно-методичної комісії з медико-біологічних дисциплін) ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» з 2014 року.

Тема докторської дисертації: “Розвиток та становлення топографії хребтового стовпа в ранньому періоді онтогенезу людини”. (2008).

Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія.

Автор понад 450 наукових праць, 15 патентів, 12 рац. пропозицій, 8 монографій,

9 навчальних посібників затверджених ЦМК МОЗ України.

Підготував 3 кандидатів медичних наук.

Керівник п'яти  дисертаційних робіт.


Основні наукові праці:

1. Пашковський В.М., Кривецька І.І., Кривецький В.В. Лікувально-діагностичні пункції та  блокади в неврології – Чернівці: БДМА, 2003. – 144 с.

2. Кривецький В.В., Кривецька І.І. Анатомія черепних нервів. – Чернівці: БДМУ, 2008. – 112 с. 

3. Кривецький В.В., Кривецька І.І. Структурно-функціональна організація спинного і головного мозку.  – Чернівці: БДМУ, 2011. – 224 с.

4. Кривецький В.В., Кривецька І.І. Магніторезонансна томографія в діагностиці та хірургічному лікуванні гриж міжхребцевих дисків // Український медичний альманах. – 2011. – Т.14, № 1 – С.118-119.

5. Кривецький В.В., Кривецька І.І.  Морфометричні особливості каналу хребтового стовпа у плодів та новонароджених людини // Вісник проблем біології і медицини. –2011. – Вип. 1. – Т.1, – С. 75-81.

6. Кривецький В.В., Кривецька І.І. Спосіб цифрової морфометрії ділянки хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини // Український морфологічний альманах. – 2011. – Т.8, № 1. – С.156-160.

7. Кривецький В.В., Кривецька І.І. Структурно-функціональна організація периферійної нервової системи.  – Чернівці: БДМУ, 2014. – 264 с.
Хмара Тетяна Володимирівна

 професор кафедри анатомії людини імені  М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету, доктор медичних наук 

Доктор медичних наук (2008), професор (2011).

 Народилася  1 жовтня 1971 року в м. Чернівці.

 ОсвітаЧернівецький державний медичний інститут (1994)

 Місце роботи та посада: професор кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці)

 Досвід професійної діяльності:

·                     асистент (1994-2000), доцент (2000-2008), професор кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» з 2008 року;

·                     зав. відділу докторантури, аспірантури, магістратури та клінічної ординатури Буковинського державного медичного університету (2009-2010).

 Член спеціалізованої Вченої ради К 76.600.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України зі спеціальностей 14.03.01 – нормальна анатомія, 14.01.03 – хірургія.

Член спеціалізованої Вченої ради Д 08.601.03 при ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» зі спеціальностей 14.03.01 – нормальна анатомія, 14.01.21 – травматологія та ортопедія, 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

Член редакційної колегії фахового наукового журналу «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», ISSN 1727-0847, ISSN 1993-5897.

Член редакційно-експертної ради фахового наукового журналу «Український журнал медицини, біології та спорту», ISSN 2415-3060, ISSN 2522-4972.

 Тема докторської дисертації: Закономірності морфогенезу і становлення топографії чоловічих статевих органів у ранньому періоді онтогенезу людини” (2007)

 Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія.

 Підготувала 3 кандидатів медичних наук. Є керівником 3 кандидатських дисертацій.

 Напрями наукових інтересів: Cтатево-вікові закономірності будови і становлення топографо-анатомічних взаємовідношень органів та структур у пренатальному періоді онтогенезу людини. Особливості вікової та статевої ембріотопографії.

 Опублікувала понад 430 робіт, у тому числі: 8 монографій, 1 підручник, 9 навчальних посібників, 1 словник і 14 патентів.

 Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4oDZEUQAAAAJ

 Робоча адреса: 58000, м. Чернівці, вул. Ризька, 1, кафедра анатомії людини.

Домашня адреса: 58022, м. Чернівці, вул. В. Аксенина 1а, кв. 16

Телефони: роб. (0372) 523963; моб. +380997516550

Електронна адреса: khmara.tv.6@gmail.com

Марчук Федір Дмитрович 

доцент кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наук 

Народився 7 липня 1939 року в с.Тюдів Косівського району Івано-Франківської області. Закінчив Чернівецький державний медичний інститут (1962). 

Головний лікар Луковичської дільничної лікарні (1962-1963), зав. акушерсько-гінекологічним відділенням Локачинської районної лікарні Волинської області ( 1963-1964). 

У 1971 році захистив кандидатську дисертаційну роботу: „Пренатальный морфогенез пищевода у человека”.Шифр наукової спеціальності кандидатської дисертації: 14.03.01 – нормальна анатомія. 

Асистент кафедри нормальної анатомії Чернівецького державного медичного інституту (1964-1968), служба в лавах Радянської армії (1968-1970), асистент кафедри нормальної анатомії Чернівецького державного медичного інституту (1970-1980), професор-консультант кафедри анатомії, гістології та ембріології медичного факультету Аддіс-Абебського університету (1980-1982), асистент кафедри анатомії людини Чернівецького державного медичного інституту (1982- 1986), ст.викладач кафедри анатомії людини Чернівецького державного медичного інституту (1987-1994). З 1995 року по теперішній час доцент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету. З 2003 року по теперішній час – секретар Вченої ради медичного факультету № 1 

Напрями наукових досліджень: Закономірності перинатальної анатомії та ембріотопографії. Визначення статево-вікових особливостей будови і топографоанатомічних взаємовідношень органів та структур в онтогенезі людини. 

Автор 207 наукових праць, 2 навчальних посібників, 11 авторських свідоцтв на винаходи ( СРСР), 3 патентів України на винаходи, 38 раціоналізаторських пропозицій.Лютик Михайло Дмитрович 

доцент кафедри анатомії людини ім. М.Г.Туркевича Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наук
Дата народження – 27.10.1938 р. 

Місце народження – село Давидівці Кіцманського району Чернівецької області, Україна. 
Навчальний заклад – Чернівецький державний медичний інститут; спеціальність – лікар-лікувальник; рік закінчення – 1966 р. 

Відомості про попередні місця роботи 
- 1966-1969 р. - лікар-хірург Лисогірської районної лікарні Миколаївської області Україна; 
- 1969-1970 р.- завідувач хірургічним відділенням Лисогірської районної лікарні Миколаївської області Україна; 
- 1970-1973 р. – головний лікар Кіровської міської лікарні Соболєвського району Камчатської області; 
- 1973-1980 р. – асистент кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії Чернівецького державного медичного інституту; 
- 1980-1984 р – провідний хірург регіонального шпиталю вілайї Скікда, Алжир; 
- 1984-1994 р. - асистент кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії Чернівецького державного медичного інституту; 
- 1994-1997- старший викладач кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії Чернівецького державного медичного інституту; 
- 1997-2001 р. - доцент кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії Буковинської державнї медичної академії; 
- 2001-2012р. - доцент кафедри анатомії людини ім.М.Г.Туркевича Буковинського державного медичного університету. 

На кафедрі анатомії людини працює з 2001 року. 

Кандидатська дисертація: „Развитие и становление топографии внутри- и внепеченочных желчных протоков в раннем периоде онтогенеза человека ”. Київ 04.01.1979 р. 

Наукові інтереси: ембріогенез людини, морфогенез і ембріотопографія печінки та жовчних протоків, удосконалення і розробка нових методів оперативних втручань.


Кавун Марина Павлівна 

доцент кафедри анатомії людини ім. М.Г.Туркевича Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наукНародилася 8 червня 1961 року в м. Чернівці. 
Закінчила Чернівецький державний медичний інститут (1985). 
З 1985 по 1986 роки пройшла інтернатуру при Новоселицькій центральній районній лікарні Чернівецької області за спеціальністю: “Терапія“ 
Працювала асистентом (1987-2002) кафедри анатомії людини, на посаді доцента ( 2002-2005). З вересня 2005 року – доцент цієї ж кафедри. 

У 1993 році захистила кандидатську дисертаційну роботу: „Розвиток та становлення топографії ворітної вени печінки в пренатальному онтогенезі людини”. 
Шифр наукової спеціальності кандидатської дисертації: 14.03.01 – нормальна анатомія. 

Напрями наукових досліджень: Cтатево-вікові закономірності будови і становлення топографо-анатомічних взаємовідношень органів та структур у пренатальному періоді онтогенезу людини. Особливості вікової та статевої ембріотопографії. 

Здобутки: є автором 70 публікацій, з них – 20 статей, опублікованих у фахових наукових виданнях, рекомендованих ВАК України;
автор навчально-методичного посібника Структурно-функціональна організація м'язової системи (2005); 6 авторських свідоцтв на винаходи; 4 раціоналізаторськї пропозиції; 20 робіт опубліковано у збірниках матеріалів симпозіумів, конгресів, конференцій.Банул Богдана Юріївна

Доцент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 
Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наук

Решетілова Наталія Борисівна 

Доцент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 
Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наук 

Народилася 30 січня 1973 року у Тернополі. У Чернівцях навчалася у фізико-математичному класі ЗОШ №6, яку закінчила із золотою медаллю. Чернівецький медичний інститут закінчила у 1996 році. В тому ж році вступила до очної аспірантури при кафедрі анатомії людини, яку закінчила у 1999 році з відзнакою. 

Закінчила Чернівецький медичний інститут у 1996 році.

В тому ж році вступила до очної аспірантури при кафедріа натомії людини, яку закінчила у 1999 році з відзнакою.

 У 2001 роціуспішно захистила дисертаційну роботу за шифром 14.03.01 «Нормальна анатомія» на тему «Розвиток і становлення топографії третього шлуночка головного мозку в ранньому періоді онтогенезу людини», керівником якої був д.мед.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Круцяк В.М.

 З 1999 року почала працювати ассистентом кафедри анатомії людини Буковинської державної медичної академії. У 2001 році отримала диплом кандидата медичних наук. З 2002 року працює доцентом кафедри анатомії людини. У 2005 році отримала диплом доцента.

Закінчила інтернатуру за спеціальністю «Психіатрія».

 У 2012 роціпідтвердила вищу категорію викладача за спеціальністю «Анатомія людини».

 У 2016році проходила курси підвищення кваліфікації при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика за ТУ «Теорія і методика навчання».

 Напрямки наукової діяльності:

- Ембріональний розвиток шлуночкової системи головного мозку;

- Розвиток структур обличчя людини;

- Розвиток черепних нервів людини.

 

Автор понад120наукових, методичних та навчально-методичнихпраць, у тому числі одного підручника, декількох навчальних та навчально-методичних посібників, актів впровадження.

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри.

 

Антонюк Ольга Петрівна 

доцент кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наук
Народилася 11 березня 1969 року в м. Чернівці. Закінчила Чернівецький державний медичний інститут (1993). 

З 1993 по 1995 роки пройшла інтернатуру при Обласній клінічній лікарні за спеціальністю: “ Терапія “ 

У 2003 році захистила кандидатську дисертаційну роботу: „ Розвиток, формування та становлення пазух твердої мозкової оболони у ранньому періоді онтогенезу людини”. 
Шифр наукової спеціальності кандидатської дисертації: 14.03.01 – нормальна анатомія. 

Працювала викладачем-стажистом (1996-1997); асистентом (1997-2005), старшим викладачем (2005-2009); на посаді доцента ( 2009-2011). З вересня 2011 року – доцент цієї ж кафедри. 

Напрями наукових досліджень: Статевовікові закономірності будови і топографо-анатомічних взаємовідношень органів та структур в онтогенезі людини. Особливості вікової та статевої ембріотопографії (№ держреєстрації 0105U002927). 

Здобутки: є автором 127 публікацій, з них – 65 статей, опублікованих у фахових наукових виданнях, рекомендованих ВАК України; 4 навчально-методичні посібники;
18 патентів України на винахід; 2 інформаційних листи; 14 раціоналізаторських пропозиції; 20 робіт опубліковано у збірниках матеріалів симпозіумів, конгресів, конференцій.
Наварчук Наталія Миколаївна

доцент кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наук 

Закінчила Вашковецьке медичне училище, після якого - Чернівецький медичний інститут. В 1996 році вступила до інтернатури за спеціальністю «Акушерство і гінекологія» яку закінчила у 1999 році і одночасно працювала викладачем акушерства і гінекології в медичному коледжі.

З 1998 року почала працювати ассистентом кафедри анатомії людини Буковинської державної медичної академії.

 

У 2007 році успішно захистила дисертаційну роботу «Розвиток і становлення топографії структур ротової ділянки в ранньому періоді онтогенезу людини» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія.за шифром 14.03.01 «Нормальна анатомія», керівником якої був д.мед.н., професор, Макар Б.Г.

 

Напрямки науковоїдіяльності:

- Ембріональний розвиток ротової порожнини;

- Розвиток і становлення структур обличчя людини;

- Онтогенез структур і ділянок голови

 Автор понад 133 наукових, методичних та навчально-методичнихпраць, у тому числі декількох навчальних та навчально-методичних посібників, актів впровадження.

 
Процак Тетяна Василівна 

доцент кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наукНародилася 24 вересня 1982 року в с. Гериня, Долинського р-ну, Івано-Франківської обл. Закінчила Буковинський державний медичний університет (2006). 
Працювала викладачем-стажистом (2006-2007) кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича. З вересня 2007 року – асистент цієї ж кафедри, 2016 року доцент кафедри.
У 2011 році захистила кандидатську дисертаційну роботу: „Особливості будови і синтопії стінок верхньощелепних пазух в онтогенезі людини”. 
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 – нормальна анатомія. 

Напрями наукових досліджень: Cтатево-вікові закономірності будови і становлення топографо-анатомічних взаємовідношень органів та структур у пренатальному періоді онтогенезу людини. Особливості вікової та статевої ембріотопографії. 

Є керівником студентського наукового гуртка та секретарем кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича. 

Здобутки: є автором 65 публікацій, з них – 10 статей, опублікованих у фахових наукових виданнях, рекомендованих ВАК України; „Методичні матеріали для позааудиторної підготовки студентів з анатомії людини.
2 патенти України на винахід; 4 раціоналізаторські пропозиції; 49 робіт опубліковано у збірниках матеріалів симпозіумів, конгресів, конференцій.


Попелюк Олександра-Марія Василівна 

Доцент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича, 
кандидат медичних наук 
Закінчила з відзнакою Буковинський державний медичний університет та в 2006 році вступила до очної аспірантури при кафедрі анатомії людини, яку закінчила у 2009 році з відзнакою. В цьому ж році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Хірургія».

 

У 2009 році успішно захистила дисертаційну роботу «Розвиток і становлення топографії гортані в ранньому періоді онтогенезу людини» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія, керівником якої був д.мед.н., професор, Макар Б.Г.

 

З 2009 року почала працювати асистентом кафедри анатомії
людини ім.М.Г. Туркевича Буковинськго державного медичного університету. З 2017 року – доцентом кафедри. Склала іспит FCE з англійської мови на рівень С1 та отримала відповідний сертифікат.

 У 2018 році проходила міжнародне стажування “Modern teaching methods in humanities and technical sciencesHumanitas University, Sosnowiec, Польща.

Напрямки науковоїдіяльності:

- Ембріональний розвиток гортані;

- Розвиток і становлення структур обличчя людини;

- Онтогенез структур і ділянок шиї

 Автор понад 110 наукових, методичних та навчально-методичнихпраць, у тому числі декількох навчальних та навчально-методичних посібників, актів впровадження.

 Відповідальна за наукову роботу на кафедрі анатомії людини ім. М.Г.Туркевича, включена до складу приймальної комісії для прийому вступного іспиту з анатомії людини у абітурієнтів після медичного коледжу, відповідальна за інформаційно-технічне забезпечення журналу «Буковинський медичний вісник».Бойчук Олег Михайлович 

Асистент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича, кандидат медичних наук Народився 20 жовтня 1984 року в с. Іванків Борщівського району Тернопільської області. Закінчив Буковинський державний медичний університет (2008). Вступив до аспірантури при кафедрі анатомії людини ім. М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету(2011). 
Захистив  кандидатську дисертацію "Становлення будови і синтопії решітчастої кістки в онтогенезі людини", яка є фрагментом НДР "Закономірності перинатальної анатомії та ембріотопографії. Визначення статево-вікових особливостей будови і топографо-анатомічних взаємовідношень органів та структур в онтогенезі людини". 


 
Кривецький Ігор Вікторович
Асистент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича, кандидат медичних наук 
Народився 23 січня 1990 року в м. Чернівці. 

Закінчив Буковинський державний медичний університет у 2013 році. Отримав диплом з відзнакою. 

В інтернатурі  навчався з серпня 2013 року по червень 2016 року з курсу «Хірургія» БДМУ та а клінічній базі ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня".

Впродовж навчання в інтернатурі Кривецький І.В. постійно підвищував свій теоретичний та практичний рівні та кваліфікацію. Постійно самовдосконалювався, вивчаючи спеціальну літературу; відвідував клініко-анатомічні та лікарські конференції, клінічні розгляди хірургічних хворих. Засвоїв повністю програму з хірургії згідно робочої навчальної програми, конференцій та клінічних розборів хворих.

Впродовж навчання в інтернатурі повністю ознайомлений з діючими нормативно-правовими та інструктивно-методичними документами за спеціальністю, правилами оформлення та ведення медичної документації, опанував основні оперативні втручання та маніпуляції згідно переліку навичок робочої навчальної програми зі спеціальності «Хірургія».

Кривецький І.В. відзначився активною роботою в операційній та маніпуляцій ній, дотримувався графіка чергувань в клініці (4 рази на місяць згідно графіка, а також у вихідні та нічні дні поза графіком) в ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня". За час навчання в інтернатурі асистував на 130 хірургічних операціях, з яких 3 апендектомії – самостійні.

Кривецький І.В. – відповідальний, старанний, активний, дисциплінований, цілеспрямований, тактовний з колегами, користується повагою серед медперсоналу, колег по роботі, пацієнтів.

Ліцензійний іспит Крок-3 здав позитивно – 69,5%. 
Кривецький Ігор Вікторович 23.09.2019 захистив  дисертацію  на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.03.01 – нормальна анатомія на тему: «Особливості морфогенезу та топографії грудного відділу хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини».

Бесплітнік Марина Георгіївна
Асистент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 

Народилася 3 серпня 1990 року в с. Магала, Новоселицького р-ну, Чернівецької області

Закінчила Буковинський державний медичний університет у 2013 році

Навчалася в інтернатурі з серпня 2013 по червень 2015 при кафедрі сімейної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика – очний цикл,

а також на базі Козелецької ЦРЛ, Чернігівської області – заочний цикл. 

Вступила до аспірантури при кафедрі анатомії людини ім. М.Г. Туркевича в грудні 2015 року. 

Запланувала  і працює над кандидатською дисертацією на тему: "Особливості морфогенезу та топографії поперекового відділу хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини" 

 Ротар Габрієла Петрівна
Асистент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 

Народилася 02 червня 1992 року в  с. Буківка, Герцаївського р-ну, Чернівецької області

Закінчила ВДНЗ України  «Буковинський державний медичний університет» у  2016 році. 

Вступила до аспірантури при кафедрі анатомії людини ім. М.Г. Туркевича ВДНЗ України  

«Буковинський державний медичний університет» у 2016 році. Запланувала кандидатську дисертацію у вересні 2016 року.Лека Марина Юріївна

Асистент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича


Народилася 29 серпня 1993 року в  м.Чернівці

 Закінчила ВДНЗ України  «Буковинський державний медичний університет» у  2016 році. 

Навчалася в інтернатурі з серпня 2016 по червень 2017 при кафедрі лабораторної діагностики Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького – очний цикл, а також на базі Чернівецької обласної клінічної лікарні – заочний цикл.

З грудня 2019 року асистент кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича.

Здійснює викладання англійською мовою.

 
Старший лаборант кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича Слобожанінова Наталія Василівна