Колектив кафедриКРИВЕЦЬКИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 

Завідувач кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича,

доктор медичних наук, професор 


Енциклопедія сучасної України

Професор Кривецький В.В. (до 50 річчя з дня народження)

Народився 19 березня 1966 р. в с.м.т. Ясіня, Рахівського району, Закарпатської області.  

В 1983 році закінчив на відмінно Ясінянську середню школу. Любов до знань і бажання допомагати людям привели до Чернівецького державного медичного інституту, який закінчив з відзнакою у 1992 році.

Розпочаті наукові дослідження в студентські роки і відмінне навчання дали змогу вченій раді Чернівецького медичного інституту рекомендувати на наукову роботу.

В студентські роки за відмінне навчання і громадську роботу заносився на дошку пошани Чернівецького медичного інституту.

За фахом лікар-хірург. Працював асистентом (1992-2000), доцентом (2000-2010) на кафедрі анатомії людини.

З вересня 2010 професор кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича. 

Кандидатська дисертація «Розвиток та становлення топографії ділянки колінного суглоба в ранньому онтогенезі людини.»

Спеціальність 14.03.01 – нормальна анатомія. Дата офіційного захисту 19 грудня 1996 року.

Науковий керівник Заслужений дiяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор В.М. Круцяк,  та доктор медичних наук, професор І.М. Рубленик. 

Докторська дисертація. “Розвиток та становлення топографії хребтового стовпа в ранньому періоді онтогенезу людини”.

Дата офіційного захисту 06 листопада 2008 року.

Науковий консультант: Бобрик Іван Іванович, член-кореспондент АПН України,

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України,

доктор медичних наук, професор.

Установа, де відбувся захист: Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця.

Член Вченої ради університету, член вченої ради медичного факультету № 2,

а також член наукової комісії та ЦМК  університету.

Член редакційної ради наукового фахового видання України – “Клінічна анатомія та оперативна хірургія”. 

Кандидат медичних наук (1996), доцент (2001), доктор медичних наук (2009), професор (2011).

З 18 грудня 2014 року завідувач кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича


Наукові інтереси: ембріотопографічні дослідження ділянки хребтового стовпа людини,

опорно-рухового апарату та топографоанатомічних ділянок в пренатальному онтогенезі людини.


Автор понад 300 наукових праць, 10 патентів, 12 рац. пропозицій, 4 монографій,

6 навчальних посібників затверджених ЦМК МОЗ України.

Керівник п'яти  дисертаційних робіт.


Основні наукові праці:

1. Пашковський В.М., Кривецька І.І., Кривецький В.В. Лікувально-діагностичні пункції та  блокади в неврології – Чернівці: БДМА, 2003. – 144 с.

2. Кривецький В.В., Кривецька І.І. Анатомія черепних нервів. – Чернівці: БДМУ, 2008. – 112 с.

3. Кривецький В.В. Ембріотопографія хребтового стовпа у нормі та патології. – Чернівці: Медуніверситет, 2010. – 319с.

4. Кривецький В.В., Кривецька І.І. Структурно-функціональна організація спинного і головного мозку.  – Чернівці: БДМУ, 2011. – 224 с.

5. Кривецький В.В., Кривецька І.І. Магніторезонансна томографія в діагностиці та хірургічному лікуванні гриж міжхребцевих дисків // Український медичний альманах. – 2011. – Т.14, № 1 – С.118-119.

6. Кривецький В.В., Кривецька І.І.  Морфометричні особливості каналу хребтового стовпа у плодів та новонароджених людини // Вісник проблем біології і медицини. –2011. – Вип. 1. – Т.1, – С. 75-81.

7. Кривецький В.В., Кривецька І.І. Спосіб цифрової морфометрії ділянки хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини // Український морфологічний альманах. – 2011. – Т.8, № 1. – С.156-160.

8. Кривецький В.В., Кривецька І.І. Структурно-функціональна організація периферійної нервової системи.  – Чернівці: БДМУ, 2014. – 264 с.

МАКАР БОГДАН ГРИГОРОВИЧ

Професор кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича

Народився у 1947 році на Тернопіллі. Після закінчення 9-и класів у 1963 році поступив у Чортківське медичне училище Тернопільської області на спеціальність “Фельдшерська справа”. 
У 1967 році закінчив училище з відзнакою і поступив на медичний факультет Чернівецького державного медичного інституту. 
Після закінчення інституту у 1973 році поступив в аспірантуру при кафедрі анатомії людини Чернівецького державного медичного інституту, яку успішно закінчив у 1976 році. 
У 1979 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Розвиток порожнини носа і приносових пазух у пренатальному періоді онтогенезу людини”. 
У 1989 році отримав звання доцента, а з 2001 року очолив кафедру анатомії людини. 
У 2004 році захистив докторську дисертацію на тему “Становлення і топографо-анатомічні взаємовідносини стінок носа з суміжними структурами в онтогенезі людини”. 
У 2005 році отримав звання професора.
З 18 грудня 2014 року з посади завідувача кафедри переведений на посаду професора кафедри ім. М.Г. Туркевича.

Опублікував бльзько  400 наукових праць 
автор 12-и патентів 
2- інформаційних листів 
34 рацпропозицій, 
Монографії: Козуб М.М. – науковець, педагог, вихователь; Туркевич М.Г – видатний вчений, педагог, гуманіст; 
2- підручників з анатомії людини, 
14-и навчальних посібників, 
одного атласа клінічної анатомії носа, горла і вуха, 
4-х навчально-методичних рекомендацій, 
нагороджений Дипломом виставки досягнень народного господарства України за розробку оперативного методу лікування “Дакріоцистоантростомія”, 
науковий консультант однієї докторської дисертації, 
керівник 13-и кандидатських дисертацій (з яких 10 захищено). 

Громадська робота: тридцять чотири роки член профкому університету, п’ять років голова об’єднаного профспілкового комітету університету, член президії обкому медичних працівників Чернівецької області та член ЦК профспілок медичних працівників України трьох скликань, відповідальний секретар приймальної комісії, член Правління Асоціації випускників БДМУ. 

Лауреат премій імені Омеляна Поповича та Юрія Федьковича Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, обласної державної адміністрації, федерації профспілок області, президії обласної організації медичних працівників, кращий викладач університету (2001, 2012 роки), лауреат конкурсу «Золоті сторінки БДМУ», Нагрудною Відзнакою Федерації профспілок України; відмінник охорони здоров’я України, занесений до Книги Пошани Буковинського державного медичного університету.
Хмара Тетяна Володимирівна

 професор кафедри анатомії людини імені  М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету, доктор медичних наукНародилася 1 жовтня 1971 року в м. Чернівці. Закінчила Чернівецький державний медичний інститут (1994). 

У 1999 році захистила кандидатську дисертаційну роботу: „Розвиток та становлення топографії надниркових залоз в ранньому періоді онтогенезу людини”. 
У 2007 році захистила докторську дисертаційну роботу на тему: „Закономірності морфогенезу і становлення топографії чоловічих статевих органів у ранньому періоді онтогенезу людини”. 
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 – нормальна анатомія. 
Працювала асистентом (1994-2000), доцентом (2000-2008) кафедри анатомії людини. З вересня 2008 року – професор цієї ж кафедри. 

Напрями наукових досліджень: Cтатево-вікові закономірності будови і становлення топографоанатомічних взаємовідношень органів та структур у пренатальному періоді онтогенезу людини. Особливості вікової та статевої ембріотопографії. 
Є керівником 2 кандидатських дисертацій. 

Здобутки: є автором 232 публікацій, з них – 92 статей, опублікованих у фахових наукових виданнях, рекомендованих ВАК України; 2 підручники „Анатомія людини з клінічним аспектом (стислий підручник)” (2009), „Анатомія людини” (2012); 7 навчальних посібників: „Структурно-функціональна організація дихальної системи” (2000), „Органи чуттів” (2001), „Структурно-функціональна організація кісткової системи” (2003), „Структурно-функціональна організація артеріальної системи” (2003), „Методичні матеріали для позааудиторної підготовки студентів з анатомії людини. Модуль 2 (Спланхнологія) за кредитно-модульною системою відповідно до положень Болонської декларації” (2008), „Анатомія людини” (2011); „Структурно-функціональна організація кісток та їх з’єднань” (2012); 3 наукові монографії „Ембріогенез чоловічих статевих органів у нормі та патології” (2006), „Нариси перинатальної анатомії” (2011); 7 патентів України на винахід; 2 раціоналізаторські пропозиції; 119 робіт опубліковано у збірниках матеріалів симпозіумів, конгресів, конференцій.
Марчук Федір Дмитрович 

доцент кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наук 

Народився 7 липня 1939 року в с.Тюдів Косівського району Івано-Франківської області. Закінчив Чернівецький державний медичний інститут (1962). 

Головний лікар Луковичської дільничної лікарні (1962-1963), зав. акушерсько-гінекологічним відділенням Локачинської районної лікарні Волинської області ( 1963-1964). 

У 1971 році захистив кандидатську дисертаційну роботу: „Пренатальный морфогенез пищевода у человека”.Шифр наукової спеціальності кандидатської дисертації: 14.03.01 – нормальна анатомія. 

Асистент кафедри нормальної анатомії Чернівецького державного медичного інституту (1964-1968), служба в лавах Радянської армії (1968-1970), асистент кафедри нормальної анатомії Чернівецького державного медичного інституту (1970-1980), професор-консультант кафедри анатомії, гістології та ембріології медичного факультету Аддіс-Абебського університету (1980-1982), асистент кафедри анатомії людини Чернівецького державного медичного інституту (1982- 1986), ст.викладач кафедри анатомії людини Чернівецького державного медичного інституту (1987-1994). З 1995 року по теперішній час доцент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету. З 2003 року по теперішній час – секретар Вченої ради медичного факультету № 1 

Напрями наукових досліджень: Закономірності перинатальної анатомії та ембріотопографії. Визначення статево-вікових особливостей будови і топографоанатомічних взаємовідношень органів та структур в онтогенезі людини. 

Автор 207 наукових праць, 2 навчальних посібників, 11 авторських свідоцтв на винаходи ( СРСР), 3 патентів України на винаходи, 38 раціоналізаторських пропозицій.
Лойтра Анатолій Олександрович 

Доцент кафедри анатомії людини 
імені М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету,
 кандидат медичних наук

Народився 16 серпня 1939 р. у м. Вольськ Саратовської області. Закінчив Чернівецький медичний інститут (1966) та аспірантуру при кафедрі анатомії людини (1972). 


Працював лікарем-психіатром у Яблунівській психіатричній лікарні Хмельницької області (1966-1968), перебував у лавах Радянської армії (лікар-викладач учбової роти медико-санітарного батальону, лейтенант м/с – 1968-1970). З 1972 р. асистент кафедри анатомії БДМУ. У 1974 р. захистив дисертацію наукового ступеня кандидата медичних наук. 

У 1980-1982 та 1987-1990 роках працював викладачем-консультантом вищих медичних інститутів міст Камагуей та Санта Клара (Республіка Куба). Є засновником анатомічного музею лікувального факультету медичного інституту Санта Клара. 

З 1996 року – доцент кафедри анатомії людини БДМУ. 

Напрями наукових досліджень: Закономірності перинатальної анатомії та ембріотопографії. Визначення статево-вікових особливостей будови і топографоанатомічних взаємовідношень органів та структур в онтогенезі людини. 

Автор 82 наукових та 9 навчально-методичних друкованих праць.


Лютик Михайло Дмитрович 

доцент кафедри анатомії людини ім. М.Г.Туркевича Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наук
Дата народження – 27.10.1938 р. 

Місце народження – село Давидівці Кіцманського району Чернівецької області, Україна. 
Навчальний заклад – Чернівецький державний медичний інститут; спеціальність – лікар-лікувальник; рік закінчення – 1966 р. 

Відомості про попередні місця роботи 
- 1966-1969 р. - лікар-хірург Лисогірської районної лікарні Миколаївської області Україна; 
- 1969-1970 р.- завідувач хірургічним відділенням Лисогірської районної лікарні Миколаївської області Україна; 
- 1970-1973 р. – головний лікар Кіровської міської лікарні Соболєвського району Камчатської області; 
- 1973-1980 р. – асистент кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії Чернівецького державного медичного інституту; 
- 1980-1984 р – провідний хірург регіонального шпиталю вілайї Скікда, Алжир; 
- 1984-1994 р. - асистент кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії Чернівецького державного медичного інституту; 
- 1994-1997- старший викладач кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії Чернівецького державного медичного інституту; 
- 1997-2001 р. - доцент кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії Буковинської державнї медичної академії; 
- 2001-2012р. - доцент кафедри анатомії людини ім.М.Г.Туркевича Буковинського державного медичного університету. 

На кафедрі анатомії людини працює з 2001 року. 

Кандидатська дисертація: „Развитие и становление топографии внутри- и внепеченочных желчных протоков в раннем периоде онтогенеза человека ”. Київ 04.01.1979 р. 

Наукові інтереси: ембріогенез людини, морфогенез і ембріотопографія печінки та жовчних протоків, удосконалення і розробка нових методів оперативних втручань.


Кавун Марина Павлівна 

доцент кафедри анатомії людини ім. М.Г.Туркевича Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наук


Народилася 8 червня 1961 року в м. Чернівці. 
Закінчила Чернівецький державний медичний інститут (1985). 
З 1985 по 1986 роки пройшла інтернатуру при Новоселицькій центральній районній лікарні Чернівецької області за спеціальністю: “Терапія“ 
Працювала асистентом (1987-2002) кафедри анатомії людини, на посаді доцента ( 2002-2005). З вересня 2005 року – доцент цієї ж кафедри. 

У 1993 році захистила кандидатську дисертаційну роботу: „Розвиток та становлення топографії ворітної вени печінки в пренатальному онтогенезі людини”. 
Шифр наукової спеціальності кандидатської дисертації: 14.03.01 – нормальна анатомія. 

Напрями наукових досліджень: Cтатево-вікові закономірності будови і становлення топографо-анатомічних взаємовідношень органів та структур у пренатальному періоді онтогенезу людини. Особливості вікової та статевої ембріотопографії. 

Здобутки: є автором 70 публікацій, з них – 20 статей, опублікованих у фахових наукових виданнях, рекомендованих ВАК України;
автор навчально-методичного посібника Структурно-функціональна організація м'язової системи (2005); 6 авторських свідоцтв на винаходи; 4 раціоналізаторськї пропозиції; 20 робіт опубліковано у збірниках матеріалів симпозіумів, конгресів, конференцій.Банул Богдана Юріївна

Доцент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 
Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наук

Решетілова Наталія Борисівна 

Доцент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 
Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наук 

Народилася 30 січня 1973 року у Тернополі. У Чернівцях навчалася у фізико-математичному класі ЗОШ №6, яку закінчила із золотою медаллю. Чернівецький медичний інститут закінчила у 1996 році. В тому ж році вступила до очної аспірантури при кафедрі анатомії людини, яку закінчила у 1999 році з відзнакою. 

У 2001 році успішно захистила дисертаційну роботу за шифром 14.03.01 «Нормальна анатомія» на тему «Розвиток і становлення топографії третього шлуночка головного мозку в ранньому періоді онтогенезу людини», керівником якої був д.мед.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Круцяк В.М. 

З 1999 року почала працювати асистентом кафедри анатомії людини Буковинської державної медичної академії. У 2001 році отримала диплом кандидата медичних наук. З 2002 року почала працювати на посаді доцента кафедри анатомії людини. У 2005 році отримала диплом доцента. 
Закінчила інтернатуру за спеціальністю «Психіатрія». 
У 2011 році проходила курси підвищення кваліфікації при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика за циклом ТУ «Сучасні аспекти навчання за допомогою ЕОМ». 
У 2012 році підтвердила вищу категорію викладача за спеціальністю «Анатомія людини».

Напрямки наукової діяльності:
- Ембріональний розвиток шлуночкової системи головного мозку;
- Розвиток структур обличчя людини;
- Розвиток черепних нервів людини.

Автор понад 50 наукових, методичних та навчально-методичних праць, у тому числі одного підручника та двох навчально-методичних посібників, цілого ряду актів впровадження.


Антонюк Ольга Петрівна 

доцент кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наук
Народилася 11 березня 1969 року в м. Чернівці. Закінчила Чернівецький державний медичний інститут (1993). 

З 1993 по 1995 роки пройшла інтернатуру при Обласній клінічній лікарні за спеціальністю: “ Терапія “ 

У 2003 році захистила кандидатську дисертаційну роботу: „ Розвиток, формування та становлення пазух твердої мозкової оболони у ранньому періоді онтогенезу людини”. 
Шифр наукової спеціальності кандидатської дисертації: 14.03.01 – нормальна анатомія. 

Працювала викладачем-стажистом (1996-1997); асистентом (1997-2005), старшим викладачем (2005-2009); на посаді доцента ( 2009-2011). З вересня 2011 року – доцент цієї ж кафедри. 

Напрями наукових досліджень: Статевовікові закономірності будови і топографо-анатомічних взаємовідношень органів та структур в онтогенезі людини. Особливості вікової та статевої ембріотопографії (№ держреєстрації 0105U002927). 

Здобутки: є автором 127 публікацій, з них – 65 статей, опублікованих у фахових наукових виданнях, рекомендованих ВАК України; 4 навчально-методичні посібники;
18 патентів України на винахід; 2 інформаційних листи; 14 раціоналізаторських пропозиції; 20 робіт опубліковано у збірниках матеріалів симпозіумів, конгресів, конференцій.
Наварчук Наталія Миколаївна

доцент кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наук 
Процак Тетяна Василівна 

доцент кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наукНародилася 24 вересня 1982 року в с. Гериня, Долинського р-ну, Івано-Франківської обл. Закінчила Буковинський державний медичний університет (2006). 
Працювала викладачем-стажистом (2006-2007) кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича. З вересня 2007 року – асистент цієї ж кафедри. 
У 2011 році захистила кандидатську дисертаційну роботу: „Особливості будови і синтопії стінок верхньощелепних пазух в онтогенезі людини”. 
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 – нормальна анатомія. 

Напрями наукових досліджень: Cтатево-вікові закономірності будови і становлення топографо-анатомічних взаємовідношень органів та структур у пренатальному періоді онтогенезу людини. Особливості вікової та статевої ембріотопографії. 

Є керівником студентського наукового гуртка та секретарем кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича. 

Здобутки: є автором 65 публікацій, з них – 10 статей, опублікованих у фахових наукових виданнях, рекомендованих ВАК України; „Методичні матеріали для позааудиторної підготовки студентів з анатомії людини.
2 патенти України на винахід; 4 раціоналізаторські пропозиції; 49 робіт опубліковано у збірниках матеріалів симпозіумів, конгресів, конференцій.


Попелюк Олександра-Марія Василівна 

Асистент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича, 
кандидат медичних наук 

Бойчук Олег Михайлович 

Асистент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича, кандидат медичних наук Народився 20 жовтня 1984 року в с. Іванків Борщівського району Тернопільської області. Закінчив Буковинський державний медичний університет (2008). Вступив до аспірантури при кафедрі анатомії людини ім. М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету(2011). 
Захистив  кандидатську дисертацію "Становлення будови і синтопії решітчастої кістки в онтогенезі людини", яка є фрагментом НДР "Закономірності перинатальної анатомії та ембріотопографії. Визначення статево-вікових особливостей будови і топографо-анатомічних взаємовідношень органів та структур в онтогенезі людини". 


 
Кривецький Ігор Вікторович
Асистент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 
Народився 23 січня 1990 року в м. Чернівці. 

Закінчив Буковинський державний медичний університет у 2013 році. Отримав диплом з відзнакою. 

В інтернатурі  навчався з серпня 2013 року по червень 2016 року з курсу «Хірургія» БДМУ та а клінічній базі ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня".

Впродовж навчання в інтернатурі Кривецький І.В. постійно підвищував свій теоретичний та практичний рівні та кваліфікацію. Постійно самовдосконалювався, вивчаючи спеціальну літературу; відвідував клініко-анатомічні та лікарські конференції, клінічні розгляди хірургічних хворих. Засвоїв повністю програму з хірургії згідно робочої навчальної програми, конференцій та клінічних розборів хворих.

Впродовж навчання в інтернатурі повністю ознайомлений з діючими нормативно-правовими та інструктивно-методичними документами за спеціальністю, правилами оформлення та ведення медичної документації, опанував основні оперативні втручання та маніпуляції згідно переліку навичок робочої навчальної програми зі спеціальності «Хірургія».

Кривецький І.В. відзначився активною роботою в операційній та маніпуляцій ній, дотримувався графіка чергувань в клініці (4 рази на місяць згідно графіка, а також у вихідні та нічні дні поза графіком) в ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня". За час навчання в інтернатурі асистував на 130 хірургічних операціях, з яких 3 апендектомії – самостійні.

Кривецький І.В. – відповідальний, старанний, активний, дисциплінований, цілеспрямований, тактовний з колегами, користується повагою серед медперсоналу, колег по роботі, пацієнтів.

Ліцензійний іспит Крок-3 здав позитивно – 69,5%. 
Кривецький Ігор Вікторович запланував і працює над виконанням дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук і спеціальності 14.03.01 – нормальна анатомія на тему: «Особливості морфогенезу та топографії грудного відділу хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини». Експертна проблемна комісія МОЗ та НАМН України «Морфологія людини» розглянула та затвердила тему дисертаційного дослідження здобувача кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича БДМУ Кривецького Ігора Вікторовича.

Бесплітнік Марина Георгіївна
Асистент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 

Народилася 3 серпня 1990 року в с. Магала, Новоселицького р-ну, Чернівецької області

Закінчила Буковинський державний медичний університет у 2013 році

Навчалася в інтернатурі з серпня 2013 по червень 2015 при кафедрі сімейної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика – очний цикл,

а також на базі Козелецької ЦРЛ, Чернігівської області – заочний цикл. 

Вступила до аспірантури при кафедрі анатомії людини ім. М.Г. Туркевича в грудні 2015 року. 

Запланувала  і працює над кандидатською дисертацією на тему: "Особливості морфогенезу та топографії поперекового відділу хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини" 

 Ротар Габрієла Петрівна
Асистент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 

Народилася 02 червня 1992 року в  с. Буківка, Герцаївського р-ну, Чернівецької області

Закінчила ВДНЗ України  «Буковинський державний медичний університет» у  2016 році. 

Вступила до аспірантури при кафедрі анатомії людини ім. М.Г. Туркевича ВДНЗ України  

«Буковинський державний медичний університет» у 2016 році. Запланувала кандидатську дисертацію у вересні 2016 року.
Старший лаборант кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича
  Скиданюк Галина ФедорівнаСтарший лаборант кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича Слобожанінова Наталія Василівна