В.М.Круцяк

ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ КРУЦЯК

Народився 2 травня 1936 р. с. Гіньківці, Заліщіцького району, Тернопільської області. 1960 р. закінчив Чернівецький медичний інститут, в цьому році стає аспірантом кафедри анатомії людини. 

Кандидатську дисертацію на тему “Внутриутробное развитие желчного пузиря человека”  захистив у м. Рига, 1964 р. Докторську дисертацію на тему “Порівняльно-ембріологічне дослідження морфогенезу позапечінкових жовчних шляхів людини і ссавців” захистив у 1971 р. у м. Сімферополь. 

З 1972 р. стає завідувачем кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії. 1974 р. працює деканом  лікувального факультету. З 1986 р. очолює кафедру анатомії людини. Під його керівництвом виконано 27 кандидатських та 4 докторських дисертацій. 

1989.р В.М. Круцяка обрано академіком Академії вищої школи України, і в цьому ж році Президія Верховної Ради присвоює йому почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”. Віце-президент Всеукраїнського наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографо-анатомів. 

Професор Круцяк В.М. був членом редакційної ради провідного морфологічного журналу “Архив анатомии, гистологии и эмбриологии” та членом редакційної колегії українського міжнародного журналу “Вісник морфології”.  Був засновником “Буковинського медичного вісника”, який вийшов у 1997 р. В.М. Круцяк видав понад 10 навчальних посібників.

Корифей науки