Колектив кафедри

КРИВЕЦЬКИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 

Завідувач кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича,

доктор медичних наук, професор


Енциклопедія сучасної України

Професор Кривецький В.В. (до 50 річчя з дня народження) 

Завідувач кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича, БДМУ, 

д.мед.н., професор Кривецький В.В.


Кривецький Віктор Васильович (народився 19 березня 1966 р. в с.м.т. Ясіня, Рахівського району, Закарпатської області, Україна) – український вчений у галузі морфології, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича, Буковинського державного медичного університету, академік НАН вищої освіти України,  член наукового товариства АГЕТ України, член Міжнародної федерації асоціацій анатомів (IFAA), член спеціалізованої вченої ради К  76.600.01  у Буковинському державному медичному університеті,  заступник головного редактора Буковинський медичний вісник, голова предметно-методичної комісії з медико-біологічних дисциплін ЗВО Буковинський державний медичний університет, член вченої ради БДМУ.

Життєпис

Випускник Чернівецького медичного інституту 1992 року зі спеціальності «Лікувальна справа», який пройшов етапи асистента (1992-1999 рр.), доцента (2000 – 2009 рр.), професора (2010-2014 рр.), в. о. завідувача (2014-2015 рр.) кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича.

З 2015 року завідувач кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича.

В 2020 обраний завідувачем кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету.

 

Наукові ступені[ред. | ред. код]

Кандидат медичних наук з 1996 року. У 2001 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента.

У 2009 році захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток та становлення топографії хребтового стовпа в ранньому періоді онтогенезу людини», науковий консультант - професор Бобрик І.І.

У 2011 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання професора.

У 2020 році Національна академія наук Вищої освіти України на підставі свого Статуту обрала академіком НАН вищої освіти України, відділення медицини.

Наукова діяльність

Кривецький Віктор Васильович вивчає вікову морфологію  людини, ембріологію людини та морфологічні передумови виникнення аномалій та вад розвитку органів людини.

Науковий керівник 6 кандидатських дисертацій з яких 3 – захищено, 4 виконуються.

Методична діяльність

Голова предметно-методичної комісії з медико-біологічних дисциплін ВЗО «Буковинський державний медичний університет» з 2014 року.

Автор більше 450 наукових праць, 12 навчальних посібників, 15  патентів України на корисну модель, 12 раціоналізаторських пропозицій.

Наукові ідентифікатори Viktor V. Kryvetskyi (станом на початок 2022 року):[ред. | ред. код]

Bukovinian State Medical University, 58001, Teatralna Sq., 2, Chernivtsi Ukraine; kryvetskyj@bsmu.edu.ua (V.V.K.),

 

Scopus Author ID: 57226695230; h-index 1.

ORCID-ID:  http://orcid.org/0000-0002-9902-1113

Google Scholar профіль:  h-індекс5, і10-index 1

ResearcherID: C-8222-2017

 

Вибрані наукові праці

1. Пашковський ВМ, Кривецька ІІ, Кривецький ВВ. Лікувально-діагностичні пункції та  блокади в неврології.  Чернівці:БДМА; 2003.  144 с. 

2. Кривецький ВВ, Кривецька ІІ. Анатомія черепних нервів.  Чернівці:БДМУ, 2008.  112 с. 

3. Кривецький ВВ, Кривецька ІІ. Структурно-функціональна організація спинного і головного мозку.  Чернівці:БДМУ; 2011.  224 с. 

4. Кривецький ВВ, Кривецька ІІ. Магніторезонансна томографія в діагностиці та хірургічному лікуванні гриж міжхребцевих дисків.  Український медичний альманах. 2011;14,(1):118-119. 

5. Кривецький ВВ, Кривецька ІІ. Морфометричні особливості каналу хребтового стовпа у плодів та новонароджених людини.  Вісник проблем біології і медицини. 2011; 1,(1):75-81. 

6. Кривецький ВВ, Кривецька ІІ. Спосіб цифрової морфометрії ділянки хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини.  Український морфологічний альманах.  2011; 8,(1):156-160. 

7. Яким’юк ДІ, Кривецький ВВ, Марчук ФД, Марчук ОФ. Особливості морфогенезу та ембріотопографії ділянки кульшового суглоба в пренатальному періоді онтогенезу людини. Чернівці:Медуніверситет, 2016. 184 с.

8. Кривецький ВВ, Кривецька ІІ. Структурно-функціональна організація периферійної нервової системи. Чернівці:БДМУ; 2014.  264 с.

9. Кривецький ВВ. Розвиток структур хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини Вісник проблем біології і медицини.  2017;1(135):287-290.

10. Антонюк ОП, Кривецький ВВ, Марчук ФД, Марчук ОФ. Особливості кровопостачання стравоходу в пренатальному періоді онтогенезу людини. Клінічна анатомія та оперативна хірургія.  2017;16,(59):34-37.

11. Кривецький ВВ, Кривецька ІІ. Структурно-функціональна організація периферійної нервової системи. Чернівці: БДМУ;  2017. 264 с.

12. Kryvetskiy VV, Kavun MP, Popelyuk O-MV. General anatomy of the human muscular system.  Чернівці:БДМУ; 2017. 210 с.

13. Ротар ГП, Кривецький ВВ, Марчук ОФ, Марчук ФД. Ембріогенез серця у зародковому та передплодовому періодах онтогенезу людини. Клінічна анатомія та оперативна хірургія.  2018; 17, (64):50-54.

14. Рябий ЮМ, Кривецький ВВ. Топографія  крижової та куприкової  ділянки  хребта в плодовому періоді пренатального розвитку людини.  Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2020; 19, (1):25-30.

15. Рябий ЮМ,  Нарсія ВІ, Кривецький ВВ. Розвиток крижового та куприкового відділу хребта в пренатальному періоді онтогенезу людини. Буковинський медичний вісник. 2020; 24, (94):70-76.

16. Адамович ОО, Сафонов АС, Кривецький ВВ, Кордіяк ОЙ, Согуйко РР, Пальтов ЄВ, Коцаренко МВ. Порівняльний аналіз змін щільності та мінерального складу кісткової тканини на тлі експериментального цукрового діабету та тривалого опіоїдного впливу. Український радіологічний та онкологічний журнал. 2021;29. (4):39–47. DOI: https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2021.39-47

17. Atlas of Human Anatomy, 7th edition Френк Г. Неттер; наукові редактори перекладу Матешук-Вацеба ЛР, Герасимюк ІЄ, Кривецький ВВ, Попадинець ОГ. «Медицина»; 2020. 736с.

Громадська діяльність

член спеціалізованої вченої ради К 76.600.01 у Буковинському державному медичному університеті, 

член наукового товариства АГЕТ України, член Міжнародної федерації асоціацій анатомів (IFAA).Хмара Тетяна Володимирівна

 професор кафедри анатомії людини імені  М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету, доктор медичних наук

 Доктор медичних наук (2008), професор (2011).

 Народилася  1 жовтня 1971 року в м. Чернівці.

 Освіта: Чернівецький державний медичний інститут (1994)

 Місце роботи та посада: професор кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці)

 Досвід професійної діяльності:

 Член спеціалізованої Вченої ради К 76.600.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України зі спеціальностей 14.03.01 – нормальна анатомія, 14.01.03 – хірургія.

Член спеціалізованої Вченої ради Д 08.601.03 при ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» зі спеціальностей 14.03.01 – нормальна анатомія, 14.01.21 – травматологія та ортопедія, 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

Член редакційної колегії фахового наукового журналу «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», ISSN 1727-0847, ISSN 1993-5897.

Член редакційно-експертної ради фахового наукового журналу «Український журнал медицини, біології та спорту», ISSN 2415-3060, ISSN 2522-4972.

 Тема докторської дисертації: “Закономірності морфогенезу і становлення топографії чоловічих статевих органів у ранньому періоді онтогенезу людини” (2007)

 Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія.

 Підготувала 3 кандидатів медичних наук. Є керівником 3 кандидатських дисертацій.

Напрями наукових інтересів: Cтатево-вікові закономірності будови і становлення топографо-анатомічних взаємовідношень органів та структур у пренатальному періоді онтогенезу людини. Особливості вікової та статевої ембріотопографії.

 Опублікувала понад 430 робіт, у тому числі: 8 монографій, 1 підручник, 9 навчальних посібників, 1 словник і 14 патентів.

 Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4oDZEUQAAAAJ

 Робоча адреса: 58000, м. Чернівці, вул. Ризька, 1, кафедра анатомії людини.

Домашня адреса: 58022, м. Чернівці, вул. В. Аксенина 1а, кв. 16

Телефони: роб. (0372) 523963; моб. +380997516550

Електронна адреса: khmara.tv.6@gmail.com

Марчук Федір Дмитрович 

доцент кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наук 

Народився 7 липня 1939 року в с.Тюдів Косівського району Івано-Франківської області. Закінчив Чернівецький державний медичний інститут (1962). 

Головний лікар Луковичської дільничної лікарні (1962-1963), зав. акушерсько-гінекологічним відділенням Локачинської районної лікарні Волинської області ( 1963-1964). 

У 1971 році захистив кандидатську дисертаційну роботу: „Пренатальный морфогенез пищевода у человека”.Шифр наукової спеціальності кандидатської дисертації: 14.03.01 – нормальна анатомія. 

Асистент кафедри нормальної анатомії Чернівецького державного медичного інституту (1964-1968), служба в лавах Радянської армії (1968-1970), асистент кафедри нормальної анатомії Чернівецького державного медичного інституту (1970-1980), професор-консультант кафедри анатомії, гістології та ембріології медичного факультету Аддіс-Абебського університету (1980-1982), асистент кафедри анатомії людини Чернівецького державного медичного інституту (1982- 1986), ст.викладач кафедри анатомії людини Чернівецького державного медичного інституту (1987-1994). З 1995 року по теперішній час доцент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету. З 2003 року по теперішній час – секретар Вченої ради медичного факультету № 1 

Напрями наукових досліджень: Закономірності перинатальної анатомії та ембріотопографії. Визначення статево-вікових особливостей будови і топографоанатомічних взаємовідношень органів та структур в онтогенезі людини. 

Автор 207 наукових праць, 2 навчальних посібників, 11 авторських свідоцтв на винаходи ( СРСР), 3 патентів України на винаходи, 38 раціоналізаторських пропозицій.


Проняєв Дмитро Володимирович 

професор кафедри анатомії людини ім. М.Г.Туркевича Буковинського державного медичного університету, доктор медичних наук

Народився 28 серпня 1981 року в м. Чернівці. 

Закінчив Буковинський державний медичний університет (2004) та аспірантуру при кафедрі

анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії (2007). З 2007 - асистент кафедри, 2009 - доцент кафедри). У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в ранньому періоді онтогенезу людини".

26 грудня 2013 року рішенням Вченої ради університету присвоєно звання - доцент. 
23 лютого 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова захистив докторську дисертацію на тему: "Закономірності морфогенезу внутрішніх жіночих статевих органів у перинатальному періоді онтогенезу" за спеціальністю «Нормальна анатомія». 
29 червня 2021 року присвоєно науковий ступінь доктора медичних наук. 
З 1 вересня 2021 року переведено на посаду професора кафедри анатомії

людини ім. М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного

університету.   

Відповідальний секретар наукового фахового видання

"Буковинський медичний вісник". 

Автор 400 наукових праць, з них: 88 статей, 5 монографій, 8 рац. пропозиції, 6 патентів.
Співавтор 9 навчальних посібників, 1 підручника та 1 словника.

Праці:

1. Нариси перинатальної анатомії / [Ю.Т.Ахтемійчук, О.М.Слободян, Т.В.Хмара та ін.]; за ред. Ю.Т.Ахтемійчука. – Чернівці: БДМУ, 2011. –300 с.

2. Анатомія людини / [В.Г.Черкасов, Т.В. Хмара, Б.Г. Макар, Д.В.Проняєв] Підручник – Чернівці: Медуніверситет, 2012. – 462 с.

3. Ахтемійчук Ю.Т ., Проняєв Д.В. Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в перинатальному періоді онтогенезуКлінічна анатомія та оперативна хірургія. -Т. 7,№ 3.-2008

4.     Слободян О.М., Проняєв Д.В., Товкач Ю.В. Анатомо-функціональні особливості окремих структур та органів голови. Чернівці: БДМУ, 2020, 198 с.

5. Peculiar features of the glandular formations of the prostate glands in human fetuses / T.V.Khmara, Yu.T.Akhtemiichuk, D.V.Proniaev, A.V.Andriichuck // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2009. – Т.8, № 4. – С. 62-65.

6. Ахтемійчук Ю.Т. Варіант анатомії органів черевної порожнини / Ю.Т.Ахтемійчук, Т.В.Хмара, Д.В.Проняєв // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2008. – Т.7, № 3. – С. 81-82.

7. Ахтемійчук Ю.Т. Анатомічні варіанти та природжені вади клубово-сліпокишкового сегмента / Ю.Т.Ахтемійчук, Д.В.Проняєв // Клінічна та експериментальна патологія. – 2005. – Т. IV, № 4. – С. 95-100.

Кавун Марина Павлівна 

доцент кафедри анатомії людини ім. М.Г.Туркевича Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наук

Народилася 8 червня 1961 року в м. Чернівці. 

Закінчила Чернівецький державний медичний інститут (1985). 

З 1985 по 1986 роки пройшла інтернатуру при Новоселицькій центральній районній лікарні Чернівецької області за спеціальністю: “Терапія“ 

Працювала асистентом (1987-2002) кафедри анатомії людини, на посаді доцента ( 2002-2005). З вересня 2005 року – доцент цієї ж кафедри. 

У 1993 році захистила кандидатську дисертаційну роботу: „Розвиток та становлення топографії ворітної вени печінки в пренатальному онтогенезі людини”. 

Шифр наукової спеціальності кандидатської дисертації: 14.03.01 – нормальна анатомія. 

Напрями наукових досліджень: Cтатево-вікові закономірності будови і становлення топографо-анатомічних взаємовідношень органів та структур у пренатальному періоді онтогенезу людини. Особливості вікової та статевої ембріотопографії. 

Здобутки: є автором 70 публікацій, з них – 20 статей, опублікованих у фахових наукових виданнях, рекомендованих ВАК України;

автор навчально-методичного посібника Структурно-функціональна організація м'язової системи (2005); 6 авторських свідоцтв на винаходи; 4 раціоналізаторськї пропозиції; 20 робіт опубліковано у збірниках матеріалів симпозіумів, конгресів, конференцій.


Банул Богдана Юріївна

Доцент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наук

Решетілова Наталія Борисівна 

Доцент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наук 

Народилася 30 січня 1973 року у Тернополі. У Чернівцях навчалася у фізико-математичному класі ЗОШ №6, яку закінчила із золотою медаллю. Чернівецький медичний інститут закінчила у 1996 році. В тому ж році вступила до очної аспірантури при кафедрі анатомії людини, яку закінчила у 1999 році з відзнакою. 

Закінчила Чернівецький медичний інститут у 1996 році.

В тому ж році вступила до очної аспірантури при кафедріа натомії людини, яку закінчила у 1999 році з відзнакою.

 У 2001 роціуспішно захистила дисертаційну роботу за шифром 14.03.01 «Нормальна анатомія» на тему «Розвиток і становлення топографії третьогошлуночка головного мозку в ранньому періоді онтогенезу людини», керівником якої був д.мед.н., професор, заслужений діяч науки і техніки УкраїниКруцяк В.М.

 З 1999 року почала працювати ассистентом кафедри анатомії людини Буковинської державної медичної академії. У 2001 році отримала диплом кандидата медичних наук. З 2002 року працює доцентом кафедри анатомії людини. У 2005 році отримала диплом доцента.

Закінчила інтернатуру за спеціальністю «Психіатрія».

 У 2012 році підтвердила вищу категорію викладача за спеціальністю «Анатомія людини».

У 2016році проходила курси підвищення кваліфікації при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика за ТУ «Теорія і методика навчання».

 Напрямки наукової діяльності:

- Ембріональний розвиток шлуночкової системи головного мозку;

- Розвиток структур обличчя людини;

- Розвиток черепних нервів людини.

 Автор понад120 наукових, методичних та навчально-методичнихпраць, у тому числі одного підручника, декількох навчальних та навчально-методичних посібників, актів впровадження.

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри.

Антонюк Ольга Петрівна 

доцент кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наук

Процак Тетяна Василівна 

доцент кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наук

Народилася 24 вересня 1982 року в с. Гериня, Долинського р-ну, Івано-Франківської обл. Закінчила Буковинський державний медичний університет (2006). 

Працювала викладачем-стажистом (2006-2007) кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича. З вересня 2007 року – асистент цієї ж кафедри, 2016 року доцент кафедри.

У 2011 році захистила кандидатську дисертаційну роботу: „Особливості будови і синтопії стінок верхньощелепних пазух в онтогенезі людини”. 

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 – нормальна анатомія. 

Напрями наукових досліджень: Cтатево-вікові закономірності будови і становлення топографо-анатомічних взаємовідношень органів та структур у пренатальному періоді онтогенезу людини. Особливості вікової та статевої ембріотопографії. 

Є керівником студентського наукового гуртка та секретарем кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича. 

Здобутки: є автором 65 публікацій, з них – 10 статей, опублікованих у фахових наукових виданнях, рекомендованих ВАК України; „Методичні матеріали для позааудиторної підготовки студентів з анатомії людини.

2 патенти України на винахід; 4 раціоналізаторські пропозиції; 49 робіт опубліковано у збірниках матеріалів симпозіумів, конгресів, конференцій.

Попелюк Олександра-Марія Василівна 

Доцент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича, кандидат медичних наук 

Закінчила з відзнакою Буковинський державний медичний університет та в 2006 році вступила до очної аспірантури при кафедрі анатомії людини, яку закінчила у 2009 році з відзнакою. В цьому ж році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Хірургія».

 У 2009 році успішно захистила дисертаційну роботу «Розвиток і становлення топографії гортані в ранньому періоді онтогенезу людини» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія, керівником якої був д.мед.н., професор, Макар Б.Г.

 З 2009 року почала працювати асистентом кафедри анатомії

людини ім.М.Г. Туркевича Буковинськго державного медичного університету. З 2017 року – доцентом кафедри. Склала іспит FCE з англійської мови на рівень С1 та отримала відповідний сертифікат.

 У 2018 році проходила міжнародне стажування “Modern teaching methods in humanities and technical sciences” Humanitas University, Sosnowiec, Польща.

Напрямки науковоїдіяльності:

- Ембріональний розвиток гортані;

- Розвиток і становлення структур обличчя людини;

- Онтогенез структур і ділянок шиї

 Автор понад 110 наукових, методичних та навчально-методичнихпраць, у тому числі декількох навчальних та навчально-методичнихпосібників, актів впровадження.

 Відповідальна за наукову роботу на кафедрі анатомії людини ім. М.Г.Туркевича, включена до складу приймальної комісії для прийому вступного іспиту з анатомії людини у абітурієнтів після медичного коледжу, відповідальна за інформаційно-технічне забезпечення журналу «Буковинський медичний вісник».

На даний час перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною

Бойчук Олег Михайлович 

Асистент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича, кандидат медичних наук 

Народився 20 жовтня 1984 року в с. Іванків Борщівського району Тернопільської області. Закінчив Буковинський державний медичний університет (2008). Вступив до аспірантури при кафедрі анатомії людини ім. М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету(2011). 

Захистив  кандидатську дисертацію "Становлення будови і синтопії решітчастої кістки в онтогенезі людини", яка є фрагментом НДР "Закономірності перинатальної анатомії та ембріотопографії. Визначення статево-вікових особливостей будови і топографо-анатомічних взаємовідношень органів та структур в онтогенезі людини". 

Бесплітнік Марина Георгіївна

Асистент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 

Народилася 3 серпня 1990 року в с. Магала, Новоселицького р-ну, Чернівецької області

Закінчила Буковинський державний медичний університет у 2013 році

Навчалася в інтернатурі з серпня 2013 по червень 2015 при кафедрі сімейної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика – очний цикл,

а також на базі Козелецької ЦРЛ, Чернігівської області – заочний цикл. 

Вступила до аспірантури при кафедрі анатомії людини ім. М.Г. Туркевича в грудні 2015 року. 

Запланувала  і працює над кандидатською дисертацією на тему: "Особливості морфогенезу та топографії поперекового відділу хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини" 

На даний час перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною

Ротар Габрієла Петрівна

Асистент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 

Народилася 02 червня 1992 року в  с. Буківка, Герцаївського р-ну, Чернівецької області

Закінчила ВДНЗ України  «Буковинський державний медичний університет» у  2016 році. 

Вступила до аспірантури при кафедрі анатомії людини ім. М.Г. Туркевича ВДНЗ України  

«Буковинський державний медичний університет» у 2016 році. Запланувала кандидатську дисертацію у вересні 2016 року.

На даний час перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною

Старший лаборант кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича Слобожанінова Наталія Василівна