Історія кафедри

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ ІМ. М.Г. ТУРКЕВИЧА 

БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 Постановою Ради Народних Комісарів України від 20 жовтня 1944 року “Про поновлення роботи 2-го Київського медичного інституту” поновлено діяльність навчального закладу у м. Чернівці.

Кафедра анатомії людини, як один із підрозділів створеного Чернівецького медичного інституту, заснована 1 лютого 1945 року. Вона, як і інститут в цілому, створювалася у важкі роки повоєнної розрухи.

Організатором і першим завідувачем кафедри була доцент К.Д.Філатова. У січні 1945 року під кафедру було виділено двоповерхову будівлю бувшої Пастерівської станції. Як будівля, так і приміщення були в запущеному стані – з пошкодженими пічками, вибитими віконними рамами та прогнилою підлогою. На долю колективу кафедри, господарчої частини та адміністрації інституту випав важкий тягар у створенні матеріально-технічної бази, організації навчального та наукового процесу.

Цю велику роботу проводили співробітники кафедри, які працювали разом з доцентом К.Д.Філатовою: Г.Г.Фішер, Т.В.Князєва, А.А.Влюшина. У 1952 році доцент К.Д.Філатова перейшла на роботу до Дніпропетровського державного медичного інституту, а кафедру очолив переведений з м.Станіслава доцент А.М.Мартиросян. Разом з ним працювали, окрім названих, І.І.Тарасов та А.М.Колодяжна. У 1956 році доцента А.М.Мартиросяна обрали за конкурсом на кафедру анатомії людини Вінницького державного медичного інституту, а чернівецьку кафедру очолив професор М.Г.Туркевич.

З того часу розпочалася плідна наукова робота щодо вивчення закономірностей пренатального морфогенезу органів травної, дихальної та сечовидільної систем у порівняльно-ембріологічному аспекті. Весь колектив кафедри активно включився у виконання планових наукових та дисертаційних робіт. Спочатку було створено морфологічну лабораторію, організовано збір біологічних об’єктів та виготовлення серійних послідовних гістологічних зрізів, сконструйовано мікропроекційний апарат, апарат для виготовлення пластичних реконструкцій, пристрій для стереофо-тографування. Завдяки цьому виконали і захистили кандидатські дисертації Г.Г.Фішер, Т.В.Князєва, А.А.Влюшина, К.С.Шевчук, М.М.Козуб, В.М.Круцяк, В.О.Власов, Ф.Д.Марчук, В.І.Проняєв.

У 1959 році при кафедрі відкрито аспірантуру. Першим її аспірантом став М.М.Козуб, а через рік – В.М.Круцяк.

Нині кафедра володіє унікальною колекцією гістологічних препаратів, якою користуються науковці академії й морфологи України та зарубіжжя. Під керівництвом професора М.Г.Туркевича виконали і успішно захистили докторські дисертації В.А.Малішевська (1966) та В.М.Круцяк (1972). Як показав час, започаткований напрямок виріс в одну з провідних наукових шкіл щодо вивчення розвитку і становлення топографії органів і систем організму людини та деяких ссавців. Разом з професором М.Г.Туркевичем на кафедрі працювали доценти Г.Г.Фішер, В.А.Малішевська, В.М.Круцяк, асистенти В.О.Власов, Т.В.Князєва, М.М.Козуб, Ф.Д.Марчук, К.С.Шевчук, А.А.Влюшина, М.І.Шевчук, В.І.Проняєв.

Професор М.Г.Туркевич вийшов на пенсію у 1970 році, а кафедру очолила його талановита учениця професор В.А.Малішевська, яка продовжила започаткований своїм учителем науковий напрямок і вже під її керівництвом виконали кандидатські дисертації А.О.Лойтра, С.М.Романюк, Б.Г.Макар, Л.О.Філіпова, М.М.Кумка, О.І.Бриндак. Разом з професором В.А.Малішевською на кафедрі працювали доценти Г.Г.Фішер, В.М.Круцяк, М.М.Козуб, В.І.Проняєв, асистенти Т.В.Князєва, К.С.Шевчук. В.О.Власов, Ф.Д.Марчук, Б.Г.Макар, А.О.Лойтра, Л.О.Філіпова, М.М.Кумка. У 1973 році професора В.М.Круцяка обрано за конкурсом завідувачем кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії.

У 1986 році В.А.Малішевська вийшла на пенсію, а кафедру анатомії людини очолив заслужений діяч науки і техніки України, професор В.М.Круцяк, який продовжив науковий напрямок свого вчителя – професора М.Г.Туркевича. За період керування кафедрою анатомії під керівництвом В.М.Круцяка виконали і захистили дисертації М.Д.Лютик, Ю.Я.Войтів, І.Ю.Полянський, В.М.Ватаман, Ю.Т.Ахтемійчук, В.М.Пашковський, В.І.Зайцев, М.П.Кавун, Т.В.Смірнова, В.В.Кривецький, С.Ю.Кравчук, Б.Ю.Банул, Т.В.Хмара, Г.М.Халатурник, Н.Б.Решетілова, Т.Б.Сикирицька, І.В.Кривецька та практичні лікарі – В.В.Власов, В.П.Мусурівський, І.Г.Проданчук, І.П.Мельник, С.М.Луканьова, Д.Г.Манчуленко, а також доцент юридичного факультету Чернівецького Національного університету ім. Ю.Федьковича М.І.Боднарук.

Після передчасної смерті професора В.М.Круцяка кафедру впродовж  року знову очолювала професор В.А.Малішевська, а у 2001 році завідувачем кафедри обрано доцента Б.Г.Макара, який успішно захистив докторську дисертацію і продовжує започаткований науковий напрямок. Нині на кафедрі працюють доктори медичних наук Т.В. Хмара і В.В. Кривецький, доценти М.М.Козуб, Ф.Д.Марчук, А.О.Лойтра, М.Д.Лютик,  М.П.Кавун, Т.В.Смірнова, Н.Б.Решетілова, Н.М. Гузік, О.П.Антонюк, асистенти О.-М.-В. Попелюк, Н.І.Гаїна., С.О.Лісничок, Н.Р.Ємельяненко, Т.В. Процак, О.М.Бойчук.

За період існування кафедри виконано і захищено 10 докторських дисертацій: В.А.Малішевська, В.М.Круцяк, В.І.Проняєв, У.Ю.Яцожинська, О.В.Кравченко, Ю.Т.Ахтемійчук, В.В.Власов, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара, В.В.Кривецький та 63 кандидатських дисертацій, отримано 78 авторських свідоцтв на винаходи і понад 160 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції. Нові розробки використовуються у навчальному процесі та в науково-дослідних роботах, а частина з них впроваджена в практику охорони здоров’я. Так, професором Б.Г.Макаром та асистентом П.О.Мельником обгрунтований спосіб оперативного лікування стенозів сльозових шляхів, який відзначений дипломом ІІ ступеню ВДНГ України. Співробітники кафедри опублікували понад 1200 наукових праць. Сьогодні на кафедрі виконуються  5 кандидатських дисертацій.

На кафедрі успішно працює студентський науковий гурток, де студенти опановують методи морфологічних досліджень (препарування, корозії, ін’єкції, рентгенографії, морфометрії, макромікроскопії, реконструювання, стереофотографування та ін.). Студенти-гуртківці беруть активну участь у роботі Всеукраїнських наукових конференцій, предметних олімпіад. Найбільш активні гуртківці, як правило, після закінчення ВНЗ продовжили розпочату наукову роботу в його стінах і досягли визначних успіхів. Нині – це професори Ю.Т.Ахтемійчук, В.М.Пашковський, І.Ю.Полянський, доценти М.М.Козуб, Ф.Д.Марчук, А.О.Лойтра, та інші.

Завдяки  піклуванню ректорату університету кафедра анатомії людини за останні роки відремонтована у європейсьому стилі, оснащена новими меблями та устаткуванням. Створений комп’ютерний клас. Закінчено оформлення спеціальної аудиторії для демонстрації навчальних препаратів і препарування морфологічних об’єктів. Проводена реконструкція приміщення, де зберігаються навчальні біологічні препарати. У лекційній залі встановлено кондиціонери.

Нині кафедра має 10 навчальних аудиторій, сучасну гістологічну лабораторію, лекційну залу та фундаментальний морфологічний музей.

Колектив кафедри велику увагу приділяє науковим та навчально-методичним питанням викладання анатомії людини. Викладачами кафедри підготовлені нові методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи 1-2 курсів за всіма спеціальностями, в тому числі для іноземних студентів. Підготовлені методичні розробки для викладачів. Видано 2 підручники для медичного і фармацевтичного факультетів, 16 навчальних посібників: „Питання та еталони відповідей до іспиту з анатомії і фізіології з патологією”, „Структурно-функціональна організація кісткової системи”, „Структурно-функціональна організація артеріальної системи”, „Клінічна анатомія носа, горла і вуха: термінологічне тлумачення з малюнками та описом”, „Анатомія черепних нервів”, „Структурно-функціональна організація головного і спинного мозку”, „Артросиндесмологія”, „Анатомія верхньої та нижньої кінцівок”, „Структурно-функціональна організація м’язової системи”, ‘’Спланхнологія’’ „Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів медичного факультету до практичних занять з анатомії людини за кредитно-модульною системою”, „Анатомія та фізіологія людини”, „Пазухи твердої мозкової оболонки в ранньому онтогенезі людини”, „Самостійна робота студентів у системі фізичного виховання вищих медичних закладів”, „Анатомічний словник морфологічних термінів”, «Структурно-функціональна організація сечо-видільної системи», «Структурно-функціональна організація кісток та їх з’єднань», які затверджені центральним методичним кабінетом МОЗ України як навчальні посібники для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації. Видано сім монографій „Туркевич М.Г. – видатний вчений, педагог, гуманіст”, „Козуб М.М. – науковець, педагог, вихователь”, Макар Б.Г. «35 років наукової та педагогічної діяльності». «Лютик Михайло Дмитрович – науковець, хірург, педагог», „Ембріогенез чоловічих статевих органів в нормі і патології”, «Ембріотопографія хребтового стовпа в нормі і патології», „Історія кафедри анатомії людини”. Готуються методичні матеріали для англомовних студентів. Колектив співробітників кафедри постійно працює над виданням цілого ряду посібників для навчального процесу з окремих розділів анатомії людини.

За успіхи в роботі рішенням вченої ради колектив кафедри занесений до Книги Пошани університету.

У 2010 році вченою радою кафедрі анатомії людини присвоєно ім’я професора М.Г. Туркевича